Trøndelag har 5.324 arbeidssøkere i utgangen av desember. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 3.024 (1,2%) er helt ledige, 1.645 (0,7%) delvis ledige og 655 (0,3%) er arbeidssøkere på tiltak.   Sammenlignet med desember i fjor har antall ledige gått ned med 2.380 arbeidssøkere, hvor den største nedgangen er i gruppen delvis ledige (-1.125 personer).

Samtidig som arbeidsledigheten har holdt seg stabil lav i 2022 har det aldri vært utlyst flere ledige stillinger i Trøndelag i løpet av et år. Totalt ble det i 2022 registrert 56.134 stillinger i Trøndelag. Til sammenligning ble det utlyst 53.316 stillinger i 2021.

- Vi legger bak oss et år med lav ledighet og mangel på arbeidskraft i flere bransjer.  Det har vært utfordrende å få tak i folk, ganske enkelt. Ikke bare fagfolk, men også til jobber der virksomheten selv gir opplæring. Et godt råd er for bedrifter som trenger flere medarbeidere å vurdere å endre kravene de stiller i utlysningsteksten, og i større grad være åpen for å ansette mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CVen. Vi må se mulighetene i de ressursene og den kompetansen denne gruppen har. I dette arbeidet vil vi i NAV gjerne være en støttespiller for arbeidslivet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Yrkesbakgrunn hjelper

Flest helt ledige finner vi i gruppene uten yrkesbakgrunn (451), industriarbeid (377), bygg og anlegg (346), samt serviceyrker og annet arbeid (301).  Flest delvis ledige er det i gruppene serviceyrker og annet arbeid (207), butikk- og salgsarbeid (190) og industriarbeid (184). Når det gjelder gruppen «ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt», er det den eneste gruppen som har en økning i antall helt og delvis ledige, sammenlignet med samme periode i fjor.

Flest nye stillinger innen helse

I desember er det registrert 2.818 stillinger, en liten økning sammenlignet med samme måned i fjor (+4% per virkedag). Flest stillinger ble registrert innenfor helse, pleie og omsorg med 1.158 stillinger.  Det er en økning på 94 prosent sammenlignet med i fjor. I bygg og anlegg, samt industriarbeid er det en nedgang i registrerte stillinger sammenlignet med desember fjor på henholdsvis -52% og -42%.

Færre ledige i Trondheim

13 av Trøndelags 38 kommuner har en andel helt ledige på under 1,0 prosent. Lavest andel helt ledige er det i Lierne (0,3 %), Leka (0,4 %) og Selbu (0,5 %). Høyest andel ledige er det i Frøya (2,2 %), samt Nærøysund og Grong (begge 2,0 %). I Trondheim er ledigheten på 1,2%. Det er 3.024 personer, 926 færre enn i fjor. I Melhus og Skaun er ledigheten 1,2 %, mens den i Midtre Gauldal er 1,9 %.