– Trenden er veldig glad klar; forbruksgjelden er på vei opp igjen etter lang tid med nedgang. Hittil i desember har den vokst mer enn vanlig, og det er i hovedsak bruk av kredittkort som står for økningen. Mest sannsynlig har den økonomiske situasjonen med høye renter og høy inflasjon ført til at flere tar julehandelen på kreditt, sier daglig leder for Gjeldsregisteret, Egil Årrestad, i en pressemelding.

Frykter fortsatt gjeldsvekst

Fra månedsskiftet er økningen på 2,7 milliarder, fra 151,7 milliarder til 154,4 milliarder og Årrestad frykter at gjeldsveksten vil fortsette inn i 2023.

– Det er klart at hvis folk ikke har penger igjen til å betale kredittkortregningen fra desember vil forbruksgjelden for mange fortsette å stige, så her er det viktig at folk passer på og legger penger til side.

Ser man er på hele 2022, nådde nordmenns gjeld et bunnpunkt i juni, men siden da har den gått jevnt oppover. Den foreløpige toppen ble nådd i november. Da steg nordmenns samlede forbruksgjeld med ca. 1. 6 milliarder.

Flere sjekker sin egen gjeld

I takt med at forbruksgjelden stiger, er stadig flere nordmenn inn på Gjeldsregisterets nettsider for å sjekke egen forbruksgjeld, forteller Årrestad. Barne- og familiedepartementet vurderer nå om gjeldsregistrene skal utvides med såkalt pantesikret gjeld, som for eksempel bil- og boliglån, og Årrestad er klar på hva han ønsker.

– Vi ønsker en sånn utvidelse velkommen. Det vil gi folk enda bedre oversikt over egen økonomi og slik bidra til å få ned antall gjeldsofre, avslutter han.