Sommereventyret er aktivitetstilbud for barn i alderen 6-12 år med mottoet inkludering, samarbeid og lek, og det gir sommerjobb til flere titalls ungdommer. I fjor var 75 ungdommer involvert i prosjektet. Deltagerne blir kjent med ulike idretter og aktiviteter, utendørs og innendørs, og i fjor var også scenekunst- og teknikk med på programmet i et samarbeid med Seminarplassens venner. Tilbudet er gratis og har plass til 120 barn hver uke.

Større styringsgruppe

Kate Tømmervold, daglig leder i Klæbu idrettslag, er primus motor for arrangementet sammen med Lillian Waaden fra Klæbu frivilligsentral. Også Lilly Katrine Schnitler og Anne Grete Kristine Valseth-Abrahamsen er med i styringsgruppa. Sommereventyret trenger alt fra gode tips om aktiviteter og områder, til økonomiske bidrag og andre sponsorer.

Anne Grete Kristine Valseth-Abrahamsen, Kate Tømmervold, Lillian Waaden og Lilly Katrine Schnitler utgjør styringsgruppen til Sommereventyret og er i full gang med å planlegge tilbudet for sommeren 2023. Foto: Merethe Willassen

Litt eller mye, alt bidrar

Målet i år er å ha mer fokus opp mot det lokale næringslivet og også enkeltpersoner, lag og foreninger.

- Det er mange støttespillere i det lokale som kan bidra i Sommereventyret. I år gjør vi derfor en vri og inviterer bredt samtidig som vi gir noen tips om hva vi trenger, sier Tømmervold. Hun ser for seg at noen kanskje sponser frukt en dag, eller is, mens andre har mulighet til å sponse en aktivitet en dag, eller stille som sjåfør.

- Kanskje noen har en buss å bidra med enkelte dager, eller sponse leie noen dager? Det gir bedre mulighet til å ha aktivitet flere steder i Klæbu, skyter Waaden inn..

Farmenaktivitet står høyt på lista

Styringsgruppa er interessert i flere områder å ha aktivitet på, og tips om nye aktiviteter.

- Det ønsker vi oss tips på, altså områder til å drive farmen-aktiviteter! Hvis alle kan bidra litt, blir det en super sommer for barna som deltar på Sommereventyret. Vi vil gjerne utfordre deltagerne litt på uvante områder. Vi vil derfor også ha tips til hva vi kan utvikle oss med, sier Waaden som spiller inn en idé om lære litt om elektrikeryrket, eller kanskje noen kan bidra et par dager med å lære bort hvordan man lager blomsterkranser. Spennvidden i ønskene er stor, og besøk av kjente idrettsprofiler er alltid populært.

Deltagere som fikk prøve seg på boksing på Sommereventyret i 2022 Foto: Robert Magnussen Robert Magnussen / Nidaros Foto

Kreative og yrkesfag kan gjerne bli med

Sommereventyret inviterer også yrkesgrupper inn. Og de vil også gjerne samarbeide med ulike kommunale enheter.

- I fjor var vi så vidt innom biblioteket, og der kan vi kanskje finne en arena for aktivitet. Vi er jo allerede på kulturhuset i bassenget og på klubben, sier styringsgruppa som har mange idéer, men som gjerne vil ha innspill til flere. De sier til slutt:

- Mange av deltagerne er jo med flere år på rad, så vi tar gjerne imot nye idéer og har plass til mange samarbeidspartnere.