Ukens historiske bilde

Før 1899 var Klæbu og Tiller ett og samme herred. Tillerbrua er ei bru som går over Nidelva, og som før 1899 hadde Strinda herred på den andre siden. Brua ligger ca. 2 km sør og oppstrøms for Bjørkmyr på østre side av elva og forbinder Bratsberg med Tiller. Den brua som står der i dag, stod ferdig i 1913.

Det har vært en bru før på samme sted helt siden 1600-tallet. Tillerbrua ble etter ordre fra Oberst Motzfeldt i Det Nordenfjeldske Dragonregiment satt i brann i 1714 for å forsinke General Armfeldt og svenske troppers framrykking. Svenskene visste derimot råd og bygde ei flytebru. Slik kom de seg over elven litt lenger ned ved «Sagastykket» ved Leira gods på Strindasiden.

Tillerbrua som ble tatt av Tillerraset 7. mars 1816, var laget av tre.

Tiller bru Foto: Klæbu historielag

Ny Tillerbru ble bygget i 1820 og bekostet av Søndre Trondhjems amt med 2000 spesidaler. I 1832 trengte Tillerbrua reparasjoner, men etter mye strid om hvem som skulle betale, stod Tillerbrua ferdig i 1856. I 1880 hadde brua forfalt igjen og var sporadisk vedlikeholdt.

I mars 1911 bestemte Tiller herredsstyre at den gamle brua skulle erstattes av en steinhvelvsbru. Under byggingen i 1911-13 tok en storflom reisverket, og brua stod ferdig først i 1913. Totallengden er 26,7 meter og spennet er på 26 meter.

På riks- og fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag står det igjen mindre enn 10 hvelvbruer, og Tiller bru er en av dem. De fleste slike vakre, gamle bruer har måttet vike for nye og mer moderne konstruksjoner. Brua ble forsterket og ombygd i 1985 og gitt et bredere kjøredekke. Dagens bru har en bredde på 4,45 meter. Kilder: Klæbu historielag og Flåttenforsamlingshus.no