Ukens historiske bilde

Etter mye uenighet vedtok Klæbu Kommune i 1963 å kjøpe gården Sørborgen for å bygge sentralskole der.

Gårdsnavnet ble videreført på skolen. Mange har spurt hva navnet kommer av.

Har det ligget en bygdeborg her?

Svaret på det er nei.

Marit Kleven og Kåre Haugen har i fellesskap kommet frem til ei forklaring på navnets opprinnelse: Gården ble i 1799 utskilt fra Lilleuglen. Den ble liggende sør for hovedbruket i retning en bergnabbe som stakk ut fra enden på Løvåsen.

Mye av denne bergnabben er sprengt bort i forbindelse med vegbygging og utbedring av vegen. Navnet i starten var sannsynligvis Sørberget.

På bygdedialekt så ble berget til børje eller børja. Når dette igjen skulle skrives på litt stivt riksmål, så har børja blitt til borgen. Det samme har nok skjedd med navnet på eiendommen Borgen (Børja) som ligger under berget i dalsiden bak Halset.

Ferden fra gård til skoler

Sørborgen ble utskilt fra Lilleugla (bnr. 18) i 1799, og solgt til løytnant Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg. Jordeiendommen var på ca. 190 dekar. Scharffenberg bodde selv på Torven.

Eiendommen ble solgt videre til Elias Eliasen i 1807. Siste bruker her var Paul Sjetne fra Bratsberg. Han drev gården fra 1956 til 1963, da Klæbu kommune kjøpte gården og bygde Sørborgen barneskole og Klæbu ungdomsskole.

Skolene sto ferdig i 1967 og 1972.