Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Av Terje Eggan, 3. kandidat, Trondheim Senterparti

Klæbu tilførte nye Trondheim kommune en dobling av arealet i 2020, mens innbyggertallet vokste fra ca. 200 000 til ca. 206 000. Det er derfor viktig at innbyggere fra Klæbu også blir representert i Trondheim bystyre, for det er vi som bor i Klæbu, som kjenner bygda best.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker medvirkning i de beslutninger som bører Klæbu, i tillegg er det viktig å se hele kommunen, og de muligheter som kan gi oss et bedre samfunn. Senterpartiet er et parti i sentrum, som kan finne gode politiske løsninger både til høyre og venstre i norsk politikk. Etter min oppfatning handler et velfungerende demokrati om alle blir hørt og sett.

Jeg har lyst til å fremheve tre områder som betyr veldig mye for meg.

- En bærekraftig næringsutvikling med et langsiktig perspektiv, hvor en investerer i kvalitetsløsninger.

- En eldreomsorg som gir de eldre et godt innhold og mye valgfrihet.

- Et jordvern som sikrer kommende generasjoner.

Godt valg.