Kort oppsummert

  • Onsdag klokken 12 blir det gjennomført en nasjonal test av nødvarsel på mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg i Norge.

  • Testen omfatter alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som er koblet til 4G/5G-nettet i landet.

  • Formålet med testen er både å gjøre befolkningen kjent med nødvarsler og å sikre systemets funksjonalitet.

  • Dette er andre gang nødvarsling for mobil blir testet, med forrige gang i juni i fjor.

  • Sivilforsvarets tyfoner testes halvårlig for å avdekke tekniske feil og gjøre befolkningen kjent med varslingssignalet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

Det er politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Hvem får testen?

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen. Det kan hende de som ikke har en oppdatert telefon ikke mottar testen.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 10. januar. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Vil gjøre nødvarselet kjent

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet. Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter «Viktig melding – søk informasjon» og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.