Landbruksentreprenørfirmaet RT Maskin AS fra Klæbu fikk klarsignal 1. oktober. Treskingen var ferdig, nå stod halmen klar til innhøsting.

- Vi gjør avtaler med han som høster inn kornet om å kutte stråene høyt oppe slik at vi kan komme i etterkant å høste inn halmen som vi selger videre til dyrefor, forklarer Ole Kristian Flatjord som sammen med Mads Andersen arbeider ute på jordet til Aunet gård.

Mer regn enn normalt

Dårlig vær med mye regn har gjort det vanskelig å komme utpå jordene før nå.

- Det har vært så bløtt i jorda at det ikke har vært mulig å kjøre tunge maskiner utpå, forklarer Andersen. Totalt falt det, ifølge yr.no, 131,0 mm nedbør i oktober mot normalt 114, 0. Det våteste døgnet var lørdag 29. oktober med 22,2 mm nedbør.

Soppdannelse

Begge er betenkte i forhold til at det ikke har vært mulig å produsere halmballer før nå, men bekymringene stopper ikke der:

- Siden halmen har stått slik så lenge i fuktig vær, har det blitt soppdannelse i den, noe som utelukker å nyttiggjøre det som dyrefor. Vi tror heller ikke det kan brukes til dyrestrø, sier Flatjord.

Det er svært sjelden å se halmpressing så sent på året. Foto: Merethe Willassen

Taper inntekt

Både Flatjord og Andersen syns det er forferdelig at det ikke kan gå til dyrefor, - Været rår vi ikke over, men dette blir jo et tapsprosjekt for oss. Vi kommer til å transportere halmen hjem til gården. Der blir den spredd utover og får fylt over seg et lag hestemøkk for å få fortgang i gang prosessen frem til matjord, sier de, og utdyper:

- Det er jo for å få litt penger inn, men også for å nyttiggjøre halmen slik at den ikke bare destrueres.

Påvirker også innhøsting av gress

Den våte sommeren har hatt innvirkning på grasproduksjonen som mange steder bare er høstet inn en gang.

- Vanligvis slås gresset to ganger, men mange har vært nødt til å slå bare en gang. Tunge maskiner ute på jordene kan ødelegge ikke bare for slått nummer to, men også for neste års produksjon, avslutter Flatjord som ikke så for seg at halmpressinga skulle avsluttes en av de siste dagene i november.