NAV Trøndelag gjennomfører nå sin årlige bedriftsundersøkelse. Et utvalg bedrifter i fylket får spørsmål om hvordan tilgangen på arbeidskraft er, hva de forventer i tida som kommer, og hva statusen er i bransjen. Svarene gir nyttig informasjon om utvikling, fremtidsutsikter og rekrutteringsbehov i landets virksomheter. I år er 1 260 trønderske bedrifter, offentlige og private, plukket ut. NAV sin bedriftsundersøkelse er landets største undersøkelse av arbeidsmarkedet.

– Gir oss nyttig informasjon

Spørsmålene i undersøkelsen sendes enten som en melding i Altinn, eller ved at bedriftene blir oppringt av en medarbeider i NAV.

- NAVs bedriftsundersøkelse tar tempen på arbeidsmarkedet og gir oss nyttig informasjon om virksomhetenes rekrutteringsbehov. Undersøkelsen er framtidsrettet og forteller noe om bedriftenes forventninger til ansettelser det kommende året, og om hvilken kompetanse det er utfordrende å rekruttere. Bedriftsundersøkelsen har med andre ord en rekke bruksområder, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding. Han oppfordrer alle utvalgte virksomheter til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen.