Efia Marie Damba fikk høre historier fortalt av kvinner fra Afghanistan da hun deltok på en demonstrasjon siste lørdag i januar. Kvinnene har bodd lenge i Norge, og delte sine erfaringer fra forrige gang Taliban styrte i landet.

- Det var veldig sterkt å være på torget, og høre de andres historier og hva det medførte av traumer. De fortalte hvordan frykten hadde satt seg i kroppen og at de fortsatt var traumatisert. Det var musikk og dramatisering knyttet til situasjonen i Afghanistan. Det er trist å høre hvor lite frihet kvinner har og hvor avhengig de er av en mann, forteller hun.

Appell i demonstrasjon

Damba ble invitert til å fremføre en appell da flere, blant annet foreningen Norsk-afghanske kvinner for endring, gikk sammen om en demonstrasjon. Hun syns det er forferdelig å tenke på at afghanske kvinner og jenter mister friheten til å ta utdanning, være i arbeid og styre sin egen fremtid.

- For oss er friheten og skolegang en selvfølgelighet vi nærest tar for gitt, sier hun, og som en sammenligning starter hun i appellen med å si:

- Vi har akkurat gått inn i 2023. Her hjemme er mange i gang med nyttårsforsetter. Flere av oss har satt oss store mål for dette året, alt vi skal få til. Begynne å stå opp tidligere gjøre mer skolearbeid og få bedre resultater.

Innskrenker kvinners livsutfoldelse

Afghanske kvinner er fratatt grunnleggende rettigheter av Taliban. Kvinnene i Afghanistan bli mer og mer lukket ute fra det offentlige rom. Kvinnene har mistet sine plasser ved universitet og annen grunnleggende utdanning. Mange drømmer er knust, og mange muligheter er borte.

Damba deltok i demonstrasjonen for å løfte frem at sviket mor afghanske kvinner også er et svik mot verdenssamfunnet og at dette må få konsekvenser.

- Det er viktig med demonstrasjoner for å sette søkelyset på situasjonen. Vi må markere oss i solidaritet med kvinnene i Afghanistan og bruke vår stemme til å si at dette ikke er akseptabelt. Om vi står sammen så vil vi vinne til slutt, forklarer hun.

Afghanistan er ikke trygt

Damba trekker også faktorer som fødselsomsorg og tilbakesendelse av afghanske kvinner. Landet er fra før et land med veldig høy barnedødlighet, og hun frykter at samfunnet som nå utvikler seg, kan forverre det.

- Vi må også gi beskyttelse til afghanske kvinner som allerede er i Norge. Vi kan ikke sende noen tilbake slik det er nå. Da risikerer de forfølgelse om man vil utdanne seg eller å bli giftet bort mot sin vilje, sier hun, og vil fortsette å arbeide for at Trondheim har blikket rettet mot den uretten som skjer mot jenter og kvinner i Afghanistan.