Ukens historiske bilde

Meieriet lå på Aune og var en bygning på 1 ½ etasjes høyde. Innenfor døra var det en stor gang, kjøkken vaskerom og hybel for «meierska». Innefor var selve meieriet, og innenfor der igjen lå ishuset. Over var meierisalen.

Med melk til byen på vogn og slede

Melkeprodusentene leverte melk to ganger om dagen, morgen og kveld. Innsilingen var mellom 8-9 og 19-20. Med melkekjørerne kom de siste hendelsene i grenda til meieriet. Klæbu meieri hadde egne melkeutsalg i byen, og hadde faste leveranser til forretninger, kaféer og hotell. Med tilbake med bykjørerne kom da også siste nytt fra byen, så kommunikasjonen med omverdenen var også god.

Hver dag, unntatt søndag, gikk to melkeruter ut av bygda. Kjørerne startet i 4-5-tida om morgenen. De skullelevere klokka 7. På turen tok de med seg tomme melkespann fra dagen før, og fikk med nye bestillinger til dagen etter. På hjemveien hentet de kraftfor eller gjødsel på Felleskjøpet, og måtte være tilbake før klokka 16. Da skulle spannene vaskes og gjøres klar til neste dag.

Kartet viser med en rød nål hvor meieriet lå. Foto: Klæbu historielag

Strevsomt og tidkrevende

Byturene var strabasiøse. Spesielt vår og høst. Det førte til at man måtte bruke vogn i lengste laget, selv om det var sledeføre i Klæbu. Melkekjørerne ble også brukt som skyss til og fra byen.

Det gikk mye ved på meieriet, som hadde en fast vedhugger. Det var mye vasking av melkekummer og melkespann som krevede varmt vann. I månedsskifte januar/februar skulle ishuset fylles med is. Den ble brukt til avkjøling av melk om sommeren.

Naturens kjølelement

Meieriet hadde egen isdam oppe på Lysklettmyra. Her måtte snø fjernes. Nesten hvert år gikk en av issagerne i vannet, fordi det ble veldig glatt oppe på isen. Andelseierne ble kalt inn til kjøring, en 4-5 hester hver dag.

I 1934 ble hesten avløst av lastebiler. Den 31. mars 1940 ble meieriet nedlagt.

Teksten er et sammendrag av «Minner fra Klæbu meieri» av Nils P. Grendstad. Original tekst kan leses i Årsskrift 1991 som er tilgjengelig på nett.