Kirkesletta - Sletten

Kirkesletta eller Kirkesletten var mye brukt som navn tidligere. Ola Tulluan brukte det en del i Klæbuboka gårds- og ættehistorie. Navnet omfattet i første rekke sletteområdet rundt kirka, dvs. gårdene Haugum, By – prestegården, Torven og muligens Gjellien. Det ble også snakket om Kirkesletteområdet. Da var det et noe utvidet begrep, og omfattet områder også utenfor de nevnte gårdene.

Da Klæbu kommune i samarbeid med seminaret fikk sin første grendeskole i 1939, så skulle kretsen ha et navn. Den ble i hovedsak det utvidete begrepet for Kirkesletten. I stedet for å kalle kretsen Kirkesletten krets, så ble det en forkortelse til Sletten krets og Sletten skole. Herav det gamle navnet som det nå er planer om å videreføre på en ny skole.

Strøket

Strøket I 1929 ble det nye Ljosheim bygd på tomta der COOP/Prix-butikken står i dag. (Nå er det CTM-bygget som står der, red. anm). Året etter etablerte Ole Devle seg med landhandel rett over for Nordal, og noen år senere Einar Holthe med lignende butikk ved Hesttrøkrysset. Med Klæbu off. pleiehjem, som det het den gangen, liggende oppe på platået, så ble dette Klæbus nye sentrum.

Det gamle var kirka, kirkestallene og kommunehuset. Hvem som lanserte navnet Strøket på dette området vet jeg ikke. Sentrum av Strøket var utenfor trappa til kjøpmann Holthe, om lag der inngangen til legekontoret er i dag. Marianne Sponås skal ha ære for å videreføre navnet med Strøket Frisør.

Teksten er skrevet av Kåre Haugen for Klæbu Historielag.