Ukens historiske bilde

Mange av elevene ved blindeskolen fikk undervisning i musikk. Einar Melling (1880-1949) fra Lindås ved Bergen var en av disse. Han ble en kjent konsertpianist, organist og komponist, som blant annet hadde kontakt med Edvard Grieg og Johan Halvorsen.

Melling ble født under det han selv beskriver som «meget smaa forhold». Første gang han hørte et piano var da han som 9-åring i 1889, ble plassert på et dampskip for å reise til blindeskolen på Gløshaugen. På Gløshaugen fikk han sin første undervisning i musikk.

Organist underviste i musikk

Etter at skolen ble flyttet til Klæbu, fortsatte han med cand. theol Johan Unger Wolff som musikklærer. Wolff var både musikk- og teologiutdannet, og var musikklærer ved Blindeskolen i Klæbu i 18 år. Han oversatte undervisningsmateriale til punktskrift. Wolff var organist i Klæbu kirke 1894-1911. og vikarierte også som prest i Klæbu kirke

Som 13-14-åring kunne Melling alle Lindemans koraler utenat, og spilte av og til ved gudstjenesten. Dette må da ha vært i Klæbu kirke. I 1897 var Melling blitt 17 år og ferdig ved Klæbu offentlige blindeskole.

Absolutt gehør

Han fortsatte ved Musikkonservatoriet i Kristiania og studerte senere ved konservatoriet i Leipzig som den første blinde elev. Einar Melling hadde “absolutt gehør”. Han kunne lære musikk bare ved hjelp av øret og greide seg dermed uten noter. Melling var organist ved Frogner kirke i Oslo fra 1924 til han døde i 1949.

Teksten er basert på Klæbu historielags tekst skrevet av Kristine O. Stene.