Ukens historiske bilde

Vilhelm Andreas Wexelsen ble født 5. juni 1849 i Klæbu og vokste opp i Trondheim i en grundtvigiansk familie. Han døde 9. juli 1909 i Trondheim. Han var en norsk teolog og Venstrepolitiker. Han var biskop i Trondheim, og kirkeminister i to regjeringer. Han var også stortingsrepresentant i fem perioder, og ordfører i to kommuner.

Påvirket av dansk prest

Wexelsen ble regnet som grundtvigianer. Wikipedia beskriver grundtvigianismen som en kirkelig retning og folkelig kulturbevegelse som oppstod i Danmark på 1800-tallet basert på tankene til Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Grundtvig var særlig viktig gjennom det teologiske og pedagogiske grunnlag han ga for folkehøyskoleideologien. Denne hadde sitt utspring i hans ideer og tanker om at alle barn og unge har rett til utdanning og at skolen skulle være fri og ikke for sterkt knyttet til kirken.

Sendte ut språkinstruks

Wexelsen, som kirkeminister, sendte i 1898 ut den fjerde versjonen av den såkalte Wexselsen-plakaten. Det var en statlig instruks om innstramming av bruk av samisk og kvensk som undervisnings- og hjelpespråk. Han fikk også satt inn en skoledirektør i Finnmark som skulle ha ansvaret for fornorskning av de to minoritetene i nord. Wexselsen-plakaten ble opphevet i 1959 av Stortinget.

Kronet den nye monarken

I 1905 ble han biskop i Nidaros, og som biskop foresto han kroningen av kong Haakon og dronning Maud i 1906 sammen med biskopen i Oslo, Anton Christian Bang. Wexelsen var også skoledirektør i Trondhjems stift fra 1896 til 1898, og formann for fattiglovkommisjonen av 1896.

Han var sønn av presten Frederik Wexelsen og far til blant andre revykunstneren Per Kvist og Anna Beate Evang. Han var bestefar til Karl Evang og Wilhelm Evang.

En bautastein med byste av Wexelsen, laget av Wilhelm Rasmussen ble avduket i 1914 på Domkirkegården i Trondheim. På bautaen står mottoet «Norskdom og kristendom».

Teksten her hentet fra Klæbu historielag, Wikipedia og Store norske leksikon.